„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Tomáš Baťa

GEMINI - 20leté výročí založení ČSRKCH

Rektor Univerzity Tomáše Bati prof. Sáha, předseda České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH) prof. Kuchynka a její místopředseda, prim. očních klinik Gemini Pavel Stodůlka slavnostně zahájili 16. kongres ČSRKCH. Sekce pro oční sestry se uskutečnila na oční klinice Gemini. Pro sesterskou sekci na Gemini byly připraveny přednášky, chirurgický simulátor, hodina jógy a prohlídka oční kliniky.

 

GEMINI - Doc. Kuběna obdržel zlatý rozvěrač k 90. narozeninám

Doc. MUDr. Karel Kuběna, CSC, bývalý dlouholetý přednosta očního oddělení krajské Baťovy nemocnice ve Zlíně, nyní KNTB Zlín, obdržel od prim. Stodůlky ke svým 90. narozeninám památeční zlatý rozvěrač s vyrytým jménem jako součást ceny za celoživotní přínos oční medicíně. Docent Kuběna se zasloužil svou pracovitostí, odbornými znalostmi a vzácným lidským přístupem o vznik vynikající tradice zlínské oftalmologie a zlínské oční chirurgie. Tato tradice je nyní dále rozvíjena dalšími generacemi jeho žáků, mezi něž patří i prim. Pavel Stodůlka, přednosta oční kliniky Gemini.

http://www.gemini.cz/docent-karel-kubena-na-gemini/

 

GEMINI - přednosta oční kliniky úspěšně složil zkoušku FEBOS-CR, jako první v ČR

Primář oční kliniky Gemini Pavel Stodůlka složil 6. října 2017 jako jeden z prvních v Evropě specializační zkoušku pro subspecializaci v kataraktové a refrakční chirurgii FEBOS-CR. Zúčastnilo se jí 33 předních očních chirurgů z evropských zemí, většina z nich neuspěla. Zkouška pro chirurgy, kteří oční chirurgii učí, začínala písemným testem s 250 odpověďmi, který trval 2,5hodiny a pokračovala 4 ústními zkouškami, kde byly zkoušeny znalosti odborné literatury, probírány operační postupy na videozáznamech operací a řešeny složité případy kataraktové a refrakční chirurgie. Velmi náročnou zkoušku složil jako první v ČR.

 

Vítejte na stránkách asociace soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje

Asociace zřizovatelů soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje je sdružením právnických osob působících v resortu zdravotnictví, které si klade za cíl spolupodílet se v rámci Zlínského kraje na řešení jednotlivých i komplexních otázek rozvoje a zlepšování služeb v oblasti zdravotnictví.

Asociace zřizovatelů soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje hodlá navazovat a udržovat styky a spolupráci s osobami, sdruženími a jinými právnickými subjekty podobného zaměření v České republice, případně v zahraničí a jednání se zástupci regionální samosprávy o začlenění soukromých zdravotnických zařízení do koncepce zdravotnictví Zlínského kraje.
 

RNDr. Jaroslav Loucký
jednatel
MUDr. David Rumpík
jednatel
MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., FEBOS-CR
jednatel