„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Tomáš Baťa

GEMINI - přednosta oční kliniky úspěšně složil zkoušku FEBOS-CR, jako první v ČR

Primář oční kliniky Gemini Pavel Stodůlka složil 6. října 2017 jako jeden z prvních v Evropě specializační zkoušku pro subspecializaci v kataraktové a refrakční chirurgii FEBOS-CR. Zúčastnilo se jí 33 předních očních chirurgů z evropských zemí, většina z nich neuspěla. Zkouška pro chirurgy, kteří oční chirurgii učí, začínala písemným testem s 250 odpověďmi, který trval 2,5hodiny a pokračovala 4 ústními zkouškami, kde byly zkoušeny znalosti odborné literatury, probírány operační postupy na videozáznamech operací a řešeny složité případy kataraktové a refrakční chirurgie. Velmi náročnou zkoušku složil jako první v ČR.

 

GEMINI - Pavel Stodůlka novým členem výboru ESCRS

Primář Pavel Stodůlka byl zvolen do výboru Evropské společnosti kataraktové a refrakční chirurgie. Je to vůbec poprvé, kdy byl do výboru této významné společnosti zvolen český oční chirurg. Stal se jedním z 5 nových členů výboru, po prof. Auffarthovi z univerzity v Heidelbergu získal druhý nejvyšší počet hlasů. „Děkuji těm, kteří mě podpořili svým hlasem. Je to čest pro českou oftalmologii a zároveň velký závazek pro mne,“ řekl po svém zvolení prim. Stodůlka.

 
 

GEMINI - Magazín CRST Europe zveřejnil článek prim. Stodůlky

Cataract & Refractive Surgery Today Europe, přední odborný magazín, který se zabývá různými oblastmi oboru oční chirurgie, zveřejnil příspěvek primáře Pavla Stodůlky o jeho zkušenostech s léčbou vetchozrakosti. Primář Stodůlka v něm kriticky hodnotí metody léčby presbyopie rohovkovými implantáty tzv. mikročočkami neboli inlayemi, které používají i některé kliniky v ČR. Závěr je, že současné rohovkové presbyopické implantáty nejsou bezpečné, protože jejich materiál působí zašednutí rohovkového stromatu v okolí implantátu. Řešením do budoucna by mohly být implantáty z kolagenu nebo podobného biokompatibilního materiálu.

 

Vítejte na stránkách asociace soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje

Asociace zřizovatelů soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje je sdružením právnických osob působících v resortu zdravotnictví, které si klade za cíl spolupodílet se v rámci Zlínského kraje na řešení jednotlivých i komplexních otázek rozvoje a zlepšování služeb v oblasti zdravotnictví.

Asociace zřizovatelů soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje hodlá navazovat a udržovat styky a spolupráci s osobami, sdruženími a jinými právnickými subjekty podobného zaměření v České republice, případně v zahraničí a jednání se zástupci regionální samosprávy o začlenění soukromých zdravotnických zařízení do koncepce zdravotnictví Zlínského kraje.
 

RNDr. Jaroslav Loucký
jednatel
MUDr. David Rumpík
jednatel
MUDr. Pavel Stodůlka
jednatel