„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Tomáš Baťa

GEMINI - Pavel Stodůlka novým členem výboru ESCRS

Primář Pavel Stodůlka byl zvolen do výboru Evropské společnosti kataraktové a refrakční chirurgie. Je to vůbec poprvé, kdy byl do výboru této významné společnosti zvolen český oční chirurg. Stal se jedním z 5 nových členů výboru, po prof. Auffarthovi z univerzity v Heidelbergu získal druhý nejvyšší počet hlasů. „Děkuji těm, kteří mě podpořili svým hlasem. Je to čest pro českou oftalmologii a zároveň velký závazek pro mne,“ řekl po svém zvolení prim. Stodůlka.

 
 

GEMINI - Magazín CRST Europe zveřejnil článek prim. Stodůlky

Cataract & Refractive Surgery Today Europe, přední odborný magazín, který se zabývá různými oblastmi oboru oční chirurgie, zveřejnil příspěvek primáře Pavla Stodůlky o jeho zkušenostech s léčbou vetchozrakosti. Primář Stodůlka v něm kriticky hodnotí metody léčby presbyopie rohovkovými implantáty tzv. mikročočkami neboli inlayemi, které používají i některé kliniky v ČR. Závěr je, že současné rohovkové presbyopické implantáty nejsou bezpečné, protože jejich materiál působí zašednutí rohovkového stromatu v okolí implantátu. Řešením do budoucna by mohly být implantáty z kolagenu nebo podobného biokompatibilního materiálu.

 

GEMINI - Prim. Pavel Stodůlka zahájil již X. ročník ZOF

ZOF (Zlínský oční festival) získal vysoké renomé mezi odborníky z oboru oftalmologie. Jubilejní desátý ročník kongresu jich přilákal téměř pět set. 
Kromě řady zajímavých kazuistik byly součástí kongresu živé přenosy operací Primáře Stodůlky, které byly přenášeny z oční kliniky Gemini nejen do sálu Kongresového centra, ale díky internetovému vysílání do celého světa. Ze zahraničí byla vysílána operace z Focus Eye Center z Bulharska a přednáška doktora Konstantina Kakoulidise z bratislavské Fakultní nemocnice. Významnou částí programu bylo předání ocenění profesoru Milanu Izákovi za celoživotní přínos oční medicíně primářem Pavlem Stodůlkou. 
 
 

Vítejte na stránkách asociace soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje

Asociace zřizovatelů soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje je sdružením právnických osob působících v resortu zdravotnictví, které si klade za cíl spolupodílet se v rámci Zlínského kraje na řešení jednotlivých i komplexních otázek rozvoje a zlepšování služeb v oblasti zdravotnictví.

Asociace zřizovatelů soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje hodlá navazovat a udržovat styky a spolupráci s osobami, sdruženími a jinými právnickými subjekty podobného zaměření v České republice, případně v zahraničí a jednání se zástupci regionální samosprávy o začlenění soukromých zdravotnických zařízení do koncepce zdravotnictví Zlínského kraje.
 

RNDr. Jaroslav Loucký
jednatel
MUDr. David Rumpík
jednatel
MUDr. Pavel Stodůlka
jednatel