„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Tomáš Baťa

GEMINI - Primář Stodůlka byl oceněn na mezinárodním kongresu v Indii

Na konferenci Eye Advance 2016 pořádané Indickou oftalmologickou akademií byl primář Stodůlka jediným přednášejícím z České republiky. Kromě toho si z mezinárodní oftalmologické konference v indické Bombaji přivezl ocenění za mimořádné služby v očním lékařství. Kongresu a slavnostního ceremoniálu se zúčastnila řada uznávaných oftalmologů z celého světa (např. Roberto Bellucci z Itálie) a také velvyslanec ČR v Indii Milan Hovorka.

 

GEMINI - Prezentace primáře Stodůlky v odborném časopise

V odborném časopise Euro Times, vydaném v březnu ESCRS (Evropskou společností kataraktových a refrakčních chirurgů), byla v článku o vývoji kapsulotomie zmíněna prezentace Primáře Stodůlky, kterou přednesl v loňském roce na kongresu v Barceloně. Článek, který zmiňuje špičky světové oftalmologie, odkazuje na přednášku primáře Stodůlky zveřejněnu na youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=dU0VbTHjUCQ&feature=youtu.be

 

GEMINI - V Česku chybějí dárci kostní dřeně. Zaměstnanci Gemini rozšířili jejich řady.

Už před více než třemi lety podpořili zaměstnanci Gemini rozšíření registru dárců kostní dřeně. Na klinice Gemini se podrobilo odběrům krve přes sto lidí, poslední odběry proběhly v pondělí 18. dubna, kdy na kliniku dorazilo na 20 lidí. Jednalo se především o zaměstnance Gemini.
Primář Pavel Stodůlka poskytl prostory k odběru krve a zaplatit všem zaměstnancům starším 35 let poplatek na její vyšetření. Protože je třeba registr dárců neustále rozšiřovat, měli zaměstnanci Gemini možnost přidat se v rámci pracovní doby a zdarma.

 

Vítejte na stránkách asociace soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje

Asociace zřizovatelů soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje je sdružením právnických osob působících v resortu zdravotnictví, které si klade za cíl spolupodílet se v rámci Zlínského kraje na řešení jednotlivých i komplexních otázek rozvoje a zlepšování služeb v oblasti zdravotnictví.

Asociace zřizovatelů soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje hodlá navazovat a udržovat styky a spolupráci s osobami, sdruženími a jinými právnickými subjekty podobného zaměření v České republice, případně v zahraničí a jednání se zástupci regionální samosprávy o začlenění soukromých zdravotnických zařízení do koncepce zdravotnictví Zlínského kraje.
 

RNDr. Jaroslav Loucký
jednatel
MUDr. David Rumpík
jednatel
MUDr. Pavel Stodůlka
jednatel